ฟิลเลอร์ ที่นารีญาคลินิกเลือกใช้ มีกี่ชนิด แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร ?

ฟิลเลอร์ ที่นารีญาคลินิกเลือกใช้ มีกี่ชนิด แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร ?

ฟิลเลอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์สำหรับฉีดเติมเต้านมหรือใบหน้านั้นมีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติและข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกันไป ดังนี้  ฟิลเลอร์ชนิดชั่วคราว (Temporary Fillers)    – กรดไฮยาลูรอนิก (Hyaluronic Acid) เช่น Restylane, Juvederm เป็นต้น...